Ei saa registreerida

Ei saa registreerida

Palume Sul meeles pidada, et me pakume enda teenuseid vaid Eestis registreeritud mängijatele.

Kuna registreerimist ei ole nõutud, siis Sa saad enda kontole sisse logida kasutades enda pangaandmeid, mis on lihtne ja turvaline parimaks mängukogemuseks.

Kas see oli Teile abiks?

JAH       EI